Меню
Количка

Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА ПРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН WWW.MATRACITE.BG

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е - магазина стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.
1.2 Договорът за продажба между ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД с ЕИК:204104137 и адрес по регистрация гр.Троян ул.Васил Левски 1 и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ направена от Клиента, а при заявка на не налична стока договорът се смята сключен в момента на заплащане на авансовата сума.

II. ПОРЪЧКА

2. Процедурата по поръчката от сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се направи поръчка е необходимо да попълните регистрационен формуляр. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка.

При успешно приключване на поръчката, служител на ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ще се свърже с Клиента по предоставения телефон за контакт, като ще потвърди, че стоката е налична, след което ще изпрати имейл, че поръчката е потвърдена. В случай, че стоката не е налична, служителят ще информира Клиента, че не може да се извърши доставка. Ако клиентът е заплатил изцяло или частично поръчката, същият трябва да предостави сметка или друг по удобен начин, по който да му бъде възстановена заплатената от него сума.

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина www.matracite.bg могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация предoставена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, разнотоние (разлика в тоновете на цветовете на снимковия материал и реалния цвят на продукта), както и при печатни грешки.

III. ЦЕНИ

3. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

IV. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

4. Всяка заявка за покупка от ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД през електронния магазин, се подава и осъществява в изпълнение на Общите условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

5. Клиентът подава заявката, чрез попълване на електронна бланка публикувана на www.matracite.bg. В заявката задължително следва да се посочи адрес за доставка, имейл и телефон за контакти.

6. ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД се задължава да уведоми клиента и в най-кратък срок да възстанови направеното заплащане, ако е имало такова.

7. За неналичните стоки, ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД посочва срок на доставка различен от този по раздел VIII “Доставка” от настоящите Общи условия, с който клиентът може да се съгласи или да откаже, поръчката. Посоченият срок от ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП” ЕООД е ориентировъчен , а не фиксиран.

8. В случай, че поръчаните от Клиента стоки са налични ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД следва да потвърди направената поръчка ПО телефон или по имейл.

9. В момента на извършване на заявката, Клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно: чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” за покупко – продажба през електронния магазин” с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока от Клиента. По същият начин с отбелязване на отметка в полето „Запознат съм с допълнителната информация предоставена от Търговеца”, Клиентът преди да направи поръчка ще се запознае със задължителната информация по чл.47 от ЗЗП. Към допълнителната информация предоставена от ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД ще бъде приложена бланка, която всеки Клиент ще може да изтегли, ако в последствие пожелае да се ползва от правото си по чл.50 от ЗЗП.

10. Със заявката за покупка, клиентът избира стоката и количеството.

11. Следваща стъпка е избиране начина на доставка. При доставка с куриер се посочва точен адрес за доставка или офис на съответната куриерска фирма.

12. Последният етап от поръчката е плащането. Плащането на цената се извършва по следните начини:

а/. чрез превод по банков път /преди транспортиране на стоката/ .
б/ с наложен платеж при доставка с куриер.
в/ на изплащане с Uni Credit
 или BNP Pariba

V. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА.

18.1. На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Потребителят (Клиент) предварително писмено да информира ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД, на следния имейл адрес:
 info@matracite.bg , че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи кога ще върне стоката, но не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни. Вие като потребител имате право да се откажете от договора и да върнете стоката в рамките на 14 календарни дни, считани от момента на получаване на стоката, който е упоменат в документацията предадена Ви от куриера. Ние обаче решихме този срок да не е 14 календарни дни а да го направим 30 календарни дни! Същата може да бъде върната единствено след консултация с консултант по телефона. Заплатената от Клиента сума се връща по сметката, след направен оглед и приемане на стоката от страна на ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД. Стоката ще се приеме само, ако не е била монтирана вече или липсват следи от употреба и е в не нарушен търговски вид.

2. Стоката да бъде върната лично от потребителя (Клиента) или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице на посочения по-горе адрес

3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е повредена и да не е нарушена целостта на поставени от ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП  ЕООД стикери.

4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя (Купувача). До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомлението за отказ от договора по чл.50.

18.2. Закупени артикули, като спално бельо, матраци, олекотени завивки и одеала, обикновени и декоративни възглавници, не подлежат на връщане съгласно чл.57 , т.5 от ЗЗП от хигиенна гледна точка.

18.3. За заплатени и извършени вече услуги, не се възстановяват заплатените за тях суми.

19. Защита на личните данни. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит: във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, маркетингови и рекламни цели и анализи на ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД, както и целите на обработката и използването. В допълнение на казаното, в случаите на онлайн покупка на изплащане ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обменяни свободно между ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД и съответната банка, пред която ползвателят кандидатства за кредит, респективно банката, която му е отпуснала кредит.

20. Преглед на стоката и рекламации. При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извъ ршващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. Троян, ул.” Васил Левски
“ №7, e-mail: info@matracite.bg, Телефон 0897900 909

VI.Връщане и право на отказ

Всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от поръчаните артикули чрез www.matracite.bg в рамките на 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, при условие че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката и е във вида в който е получена и по условията на чл.55 от ЗЗП.

Ако потребителят упражни правото си по чл.55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ (вижте по-долу) и да върне стоката при горните условия, заедно с всички придружаващи документи (удостоверяващи плащане и договора) на адрес гр.Троян ул.”Васил Левски“ №7ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП” ЕООД се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 14 дни от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от стоката и я е предал във владение на търговеца.

Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя.

Формуляр за отказ може да да изтеглите оттук:  ИЗТЕГЛИ

 

VII. ОНЛАЙН ПОКУПКА НА ИЗПЛАЩАНЕ

21. Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на изплащане следва да кандидатства пред избраната финансова институция за отпускане на кредит.
Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена , равна или по – голяма от 150 лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.
Кандидатстването се извършва: единствено онлайн, чрез регистрирания от ползвателя на www.matracite.bg акаунт, посредством кликване върху бутона “Купи на изплащане ”, след което се следва предвидената процедура.
Преди да осъществи кандидатстване пред финансова институция за кредитиране, клиентът е длъжен да направи справка за наличност на желаната от него стока, на телефон 0897 900 909. Конкретните условия, за кандидатстване и отпускане на кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитна й политика. ВНИМАНИЕ!!! Относно кредитирането, включително, но не само: кандидатстването за отпускане на кредит, освен настоящите общи условия, се прилагат и условията за кредитиране, включително, но не само: кандидатстване за отпускане на кредит, едностранно определени от финансовите институции:
Ползвателят се уведомява по телефона от финансовата институция в случай, че се налага промяна на броя вноски, различен от желания брой посочен от ползвателя.
ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в предприемането на на действия по принудително изпълнение и др. ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка или финансова институция.

Доставката, на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД бъде уведомен от финансовата институция, че между последната и ползвателят, на хартиен носител, е подписан договор с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Максималният срок за доставка е 20  (
двадесет) работни дни за налична на склад стока и максимум 20 работни дни за неналична на склад стока и започва да тече от момента, в който ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД получи подписан от страна на клиента договор. Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в подписания от последния Договор за кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност, положи подпис и собственоръчно изпише собственото си и фамилно име в талона за доставка, удостоверяващ приемо-предаването на стоката/ите или упълномощено от него лице.

22. Казаното в настоящите общи условия в раздела “Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена” се прилага изцяло и в случаите, в които договорът от разстояние има за предмет онлайн покупка на изплащане, с тази разлика, че в последния случай, потребителят задължително следва да отправи всички свои претенции за възстановяване на заплатената цена директно към кредитната институция кредитирала онлайн покупката предмет на отказа, с изключение на заплатените от потребителя авансови суми директно към ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД, които търговецът е длъжен да възстанови на потребителя по банков път 
с предоствена сметка от клиента

VIII. ДОСТАВКА

23.1. В случай, че заявената стока е налична, същата се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 2 /два/ работни дни, но не повече от 20 /двадесет/ календарни дни, освен в случаите по т. 7 от настоящите Общи условия.

23.2. Срокът по горната точка започва да тече от момента, когато стоката бъде заплатена, с изключение на случаите, когато заплащането се извършва с наложен платеж. В случай, че клиентът избере заплащане чрез наложен платеж, срокът започва да тече от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/.

24. Доставката се извършва чрез услугите на куриер /спедиторско дружество/.

25. Товаро – разтоварните работи при доставка не са отговорност или задължение на ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД /или на куриера/, а за получателя на стоката.

26. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката.

27. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

28. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение.

29. В случай, че Клиентът посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка и не направи такова плащане, то за ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД не възниква задължение за доставка на заявената стока.

30. В случай, че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то за ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД не възниква задължение за предаване на стоката.

IX. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

31. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи.

32. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката не по вина на продавача, ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената стока. В този случай, договорът за продажба автоматично се прекратява.

33. При доставка с „наложен платеж”, стоката се предава само след заплащане от Клиента /или друг получател/ в брой в български лева на сумата по наложния платеж посочен в товарителницата на пратката.

X. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

34. Всички цени на стоки в електронния магазин са в български лева, с включен ДДС и са обявени в електронния магазин. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на транспортните разходи.

35.1. Цената на транспорта се заплаща от Клиента съгласно установен калкулатор, който е обявен на интернет страницата.

35.2. Клиентът не заплаща транспорт, когато това е опоменато в описанието на дадения продукт по формата на текст или стикер БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.

35.3. Уговореният транспорт за сметка на Купувача следва да се посочи в издадената сметка, фактура и други документи.

35.4. Плащането може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата сума или частично, като във втория случай доплащането /останалата част от цената/ се извършва при доставка на стоката чрез наложен платеж. В случай на плащане чрез наложен платеж при доставката купувачът получава от куриера документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена.

35.5. При направена заявка на неналична стока се заплаща аванс, в размер определен от служителите на електронния магазин. ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД си запазва правото да изисква заплащане на аванс и за други направени поръчки.

35.6. Заплащането на аванс се извършва само със съгласието на клиента, като при отказ от негова страна да заплати авансовата сума, ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД има право да откаже да сключи договор за покупко – продажба и доставяне на поръчаното.

35.7. Клиентът се съгласява, че действието по авансовото плащане на стоката ще се счита за изрично съгласие по смисъла на чл.53 от Закона за защита на потребителите. 35.8. Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева.

XI. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ

36. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки, се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите. Адрес за жалби: гр. Троян, ул. „Васил Левски“ № 7, Телефон за връзка 0897 900 909, имейл: info@matracite.bg. При получаване на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското /спедиторското/ дружество. В протокола следва задължително да се опишат явните недостатъци.

38. В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол, същият губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

39. Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има правото по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. Във всички случай на покупка на стоки се прилагат правилата на т.18 по – горе.

XII. Гаранция

Обхватът на гаранцията на всички мебели в онлайн магазина е 2 години.

40.Срок и териториален обхват на гаранцията

Гаранцията тече от датата на закупуване и е в рамките на броя годиниГаранцията важи от датата на закупуване на продукта и е приложима в рамките на България.

Какво ще предприеме Matracite?

Матраците („ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП” ЕООД) ще огледа артикула и ще прецени дали гаранцията го покрива. По свое усмотрение магазин Матраците ще отремонтира дефектната стока или ще я замени със същия или аналогичен артикул. В тези случаи Матраците („ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП” ЕООД) поема стойността на поправката, резервните части, труда и транспорта на сервизния екип при условие, че достъпът до съответния артикул не е обвързан с допълнителни разходи. Това не се отнася за ремонти, извършени от лица, неупълномощени от Матраците („ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП” ЕООД). Дефектните части, отстранени по време на ремонта, стават собственост на Матраците („ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП” ЕООД). Ако съответният артикул вече не се предлага, магазин Матраците ще осигури подходящ заместител. Матраците („ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП” ЕООД) определя подходящия заместител по собствена преценка.

41.Условия на гаранциите

Гаранциите са валидни от датата на закупуване. За удостоверяване на покупката е необходима оригиналната касова бележка. Изключения Гаранциите не важат за артикули, които са били неправилно съхранявани или сглобени, използвани не по предназначение, почиствани по неподходящ начин или с неподходящи препарати. Гаранциите не покриват нормално износване, нарязване и издраскване, както и повреди, възникнали вследствие на механичен удар или друго външно въздействие. Гаранциите не важат, ако артикулите са използвани на открито, във влажни помещения или извън домашна среда (освен ако не е посочено друго). Гаранциите не покриват случайна или последваща повреда. Инструкции за поддръжка.

42. Общи права: Гаранциите на МАТРАЦИТЕ ви предоставят определени допълнителни юридически права. По никакъв начин не засягат определените със закон права. Закупените от магазин МАТРАЦИТЕ продукти имат 2 години законова гаранция за съответствието им с договора за продажба.

XIII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ


При неяснота или проблем, Потребителят трябва да се свърже с ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП” ЕООД  на тел.: 0897 900 909
  или на e-mail: info@matraci.bg

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл.112 - чл.115 от ЗЗП.

Независимо от търговската гаранция търговецът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл.112 – чл.115 и следващи от ЗЗП.

XIV. НЕУСТОЙКИ

40. При забавяне на предаването на стоката с повече от 5 (пет) работни дни от договорената дата, ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП” ЕООД дължи неустойка в размер на 0,01% от стойността на стоката за всеки ден просрочен ден.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

41. ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП” ЕООД полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, като точна информация може да се получи на телефон: 0897 900 909

42. Всички размери обявени в електронния магазин са външни и включват най – външните габарити, включително цокли и первази. Възможни са несъответствия в нюансите на цветовете от снимковия материал на сайта на електронния магазин и действителните нюанси на цветове на продуктите.

43. ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП” ЕООД не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП” ЕООД.

44. ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП” ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП” ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП” ЕООД за целите на изпълнение на договора за покупко - продажба и доставка на поръчани стоки.

45. Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им. ОНЛАЙН КОРПОРЕЙШЪН ГРУП” ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си www.matracite.bg, заедно със съобщение за промените.